Automobilový průmysl ovlivňuje svět jako nikdy předtím. Radost z jízdy, radost z energetické účinnosti, to vše je automobilový průmysl. Výroba se přesouvá mezi nejrůznějšími trhy, používají se nové a stále kvalitnější materiály, které jsou samozřejmě složitější na obrábění. Modely aut se mění rychlým tempem, produktivita ale musí být zachována při dosažení stále stejné kvality. Klíčem úspěchu v automobilové průmyslu je maximální přesnost ale také kontinuita výroby.

V souladu s našimi náročnými standardy dokážeme udržet výrobu v pohybu a dostát všem požadavkům na kvalitu a přesnost výroby. Pod našimi značkami Walter, Walter Titex and Walter Prototyp dodáváme high-tech nástroje a řešení pro obrábění od jednoho profesionálního dodavatele.

Naše procesní bezpečnost není jen v procesech samotných. Naši specialisté jsou připravená pomoci vám s obráběcím procesem kdekoliv na světě a dodávat funkční nástroje pro obrábění v režimu 24/7 po celém světě.

 

   
 

Výroba v leteckém průmyslu znamená hlavně práci s novými materiály a neustálou inovaci. Množství přepravených lidí se násobí a vývojové cykly pro výrobu nových strojů se zkracují na polovinu. To vše vyžaduje neustálé změny ve výrobním procesu. Firma Walter je pro vás partnerem který chápe nové materiály stejně jako vy.

Inovace neznamená jen nové slitiny a kompozity se kterými pracujete. Záleží také na tom, co s těmito materiály děláte a jakými nástroji je obrábíte. Inovace je o snaze vyrábět za rozumnou cenu a přispívat tak k ziskovosti. Firma Walter si uvědomuje, že toto chápání výroby je v dnešní době nutností. Proto dodáváme nástroje pro komplexní obrábění kovů.  

Nové kompozitní materiály a slitiny vyžadují stále složitější nástroje a stroje pro jejich obrábění. Nástroje pro vrtání, frézování, soustružení a řezání závitů určují v současnosti standard i v tomto rychle se rozvíjejícím průmyslu. Řešení značek Walter, Walter Titex a Walter Prototyp si poradí s obráběním titanu a jiných materiálů používaných v letectví. Dokážeme obstát v konkurenčním boji v oblasti přesnosti, kvality ale i efektivity obrábění.

 

   
 

Účinněji, více ohleduplnosti k životnímu prostředí a správný výkon ve správný okamžik - to jsou hlavní ukazatelé jenž rozhodují o úspěchu a neúspěchu v enegretice. Jsme si vědomi neustále se měnících požadavků, které jsou kladeny na nová řešení v oblasti energetiky. A také chápeme problémy, které stojí za požadavky na obrábění nových materiálů. Tak jak vznikají nové technologie při výrobě energie, stejným tempem musí být průběžně vyvíjeny a doplňovány nové postupy a nástroje pro obráběcí procesy.

Nové technologie mění tradiční způsoby myšlení o frézování, vrtání, řezání závitů a soustružení. Mimo to i vyzývají k větším ohledům na životní prostředí a inspirují nás k rozvoji dalších inovativních postupů. I v oblasti energetiky nabízíme kompletní řešení a řešení pro vysokou produktivitu v oblasti obrábění kovů. Představujeme pro vás spojení dodavatele velmi kvalitních nástrojů, dokonalých postupů až po řízení celého obráběcího procesu.

 

   
 

Jak už to tak ve světě bývá, rozdíly jsou často v detailech. Obrábění je široký pojem, pro každou oblast je vhodné jiné řešení. Při kusové výrobě jsou důležité univerzální nástroje, pro komplikovaná řešení jsou vhodnější naopak nástroje jednoúčelové. Pro kusovou výrobu nabízí a dodává firma Walter univerzální nástroje pro širokou škálu materiálů. Kvalitní a univerzálně použitelné nástroje nabízejí výrazné úspory, a to je jen jedním aspektem optimalizace při obrábění.

Firma Walter hledá cesty pro zvýšení produktivity, přičemž není důležité, zda hledáte správný univerzální nástroj nebo potřebujete vymyslet unikátní řešení lépe vyhovující specifickým účelům. Chápeme, že je pro vás důležitý faktor času stráveného přizpůsobováním výroby dostupným nástrojům a snažíme se pro vás vždy najít optimální řešení. Naše kroky jsou vedeny prací s novými materiály a hledáním řešení problémů kterým čelíte.

Naše řešení umožňují komplexní obrábění, nabízíme speciální nástroje dodáváme například velmi kvalitní nástroje pro výrobu tenkostěnných obrobků jakými jsou například lamely spojky. Používáním našich nástrojů dokážete snížit potřebu výměn nástrojů a tím snížit dobu obrábění a zvýšit kapacitu obráběcího stroje.

   
 

Výroba nástrojů pro železniční průmysl vyžaduje stoprocentní spolehlivost vašeho obráběcího procesu. Po celém světě vzrůstají požadavky na přepravu osob i zboží, díky tomu je železniční průmysl na vzestupu a pro budoucnost se stává velice důležitým trhem. Železniční infrastruktura je již nyní jedním z rozhodujících faktorů v ekonomickém úspěchu regionu. V tomto procesu se musí železniční průmysl vypořádat s rostoucími nároky na mobilitu a flexibilitu a reagovat na výzvy, jež mu dnešní doba přináší. Zvyšování rychlosti na železnici s sebou nese i požadavek na zajištění nejlepší možné úrovně bezpečnosti, současně s tím je ale vyžadována efektivita výroby pro dosažení ziskovosti. Výroba pro železniční dopravu vyžaduje spolehlivého dodavatele nástrojů. Walter má bohaté zkušenosti v oblasti železniční technologie. Naši odborníci vám dokáží pomoci s řešením problémů spojených se zvyšujícími se požadavky kladenými na finální výrobky v této oblasti, ale také s efektivitou jejich výroby.

Walter má pro vás řešení pro všechny oblasti železniční dopravy - od kolejnic, přes vagóny až po součásti lokomotiv - na výrobu všech nezbytných komponent vám dokážeme dodat vhodný nástroj - klíčová je samozřejmě výroba těch nejnamáhanějších - kolejnic, podvozků a kol.